Xpertis CMS Login
Dostęp do danych uzyskuje się po wprowadzeniu loginu i hasła otrzymanego w biurze Spółdzielni przy ul. Belzackiej 66.

Wniosek o dostęp do Portalu Obsługi Lokatora należy złożyć osobiście
w Punkcie Informacji Czynszowej w godz. 8:00-13:00 (parter).