Xpertis CMS Login
Dostęp do danych uzyskuje się po wprowadzeniu loginu i hasła otrzymanego w biurze Spółdzielni przy ul. Belzackiej 66 (pokój nr 12).

Wniosek o dostęp do Portalu Obsługi Lokatora należy złożyć osobiście.